Fundusze europejskie

Fundusze przeznaczone na lata 2014-2020 z pewnością stanowią ogromną szansę, dlatego warto spotkać się z nami i przekonać się, jak możemy być pomocni jeśli chodzi o pozyskanie funduszy unijnych. Zespół naszych specjalistów pomoże Państwu na każdym etapie tj. od pisania wniosku po finalizację przedsięwzięcia.

Do tej pory napisaliśmy i z pełnym sukcesem – jako Lider partnerstwa – zrealizowaliśmy dwa projekty partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Zielone światło dla MŚP” w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego, w partnerstwie z Bydgoskim Domem Technika NOT Sp. z o.o. (2013-2015)

oraz

Wzmocnienie potencjału kadry ATOS IT SERVICES Sp. z o.o.” w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. (2012-2013)